Tunnel Hofweg Leiden

 

Imponerend kunstwerk fietstunnel Leiden opgeleverd

M2uur bv heeft van aannemerscombinatie Comol5 opdracht gekregen voor ontwerp, productie en montage van een kunstwerk in fietstunnel Hofweg te Leiden. Een jaar later is het kunstwerk opgeleverd en de tunnel weer geopend voor fietsers en voetgangers.

De fietstunnel is door de verbreding van de A4 ruim honderd meter in lengte geworden. De tunnel is ontworpen door architecten Ernst van Rijn en Stephan Nierop van ontwerpbureau wUrck uit Rotterdam. Om de sociale veiligheid te vergroten zijn er lichtkoepels geplaatst en is er ruimte bedacht voor een uniek kunstwerk op de wand.

Opdrachtgever:

Gemeente Zuid Holland & Comol5

Architect:

Ernst van Rijn & Stephan Nierop,  wUrck, Rotterdam

Ontwerper:

Tjeerd Vonk – M2uur bv

Locatie:

Fietshoftunnel Hofweg, Leiden

Materialen:

Steni Vision Custom

Afmetingen:

100m

Doorlopend panorama

Om samenhang in de lange tunnel te brengen is voor het kunstwerk gekozen voor een doorlopend panorama. Het panorama is een projectie van het omliggende landschap zodat je als het ware zonder onderbreking door het polderlandschap van het Groene Hart fietst.

Architect Stephan Nierop: “Wij hebben in de voorbereidende besprekingen diverse fototechnieken zoals collageren en abstraheren besproken en gezegd wat wij in het beeld wilden. Denk hierbij aan de typerende polderverkaveling, lintbebouwing, dijken, koeien, kerktorens en gras. Wij wilden vooral, tussen de oogharen doorkijkend, een horizontale band met boven blauw, de hemel, en onder groen, het landschap, waarbij de horizon op ooghoogte van de voorbij zoevende fietsers staat. Uiteindelijk is na een aantal fotoshoots besloten dat twee aaneengesloten panorama’s het beste werkte en paste bij het verhaal dat wij wilden vertellen.”

Honderd meter lengte

Fotograaf Tjeerd Vonk heeft in opdracht van M2uur bv diverse panorama’s gemaakt van het zo typerende landschap. De foto’s zijn verwerkt in twee grootse panorama’s van 40 en 60 meter lengte. Het beeld is gereproduceerd op glasvezel versterkte steencomposiet panelen van het Noorse bedrijf Steni.

Vonk: “De uitdaging lag met name op het technische vlak; Een doorlopende hoge resolutie beeld in de juiste verhouding maken. Eerst heb ik een aantal testen gedaan om te kijken hoe een dergelijk beeld er uitziet en vanuit welke plek ik de foto het beste kon maken. Toen de plek bepaald was, was het zorgen voor de juiste weersomstandigheden. De natuur kwam vorig jaar laat op gang waardoor ik de opdracht pas in juni kon uitvoeren. Er is dan snel turbulentie boven het landschap te zien door de warmte. Om de turbulentie voor te zijn ging de wekker regelmatig om vijf uur ’s ochtends. In totaal heb ik zes keer gefotografeerd op verschillende tijdstippen. In het uiteindelijke beeld zijn vijftig opnames aan elkaar gezet, die allemaal in één take gemaakt zijn.”

‘Zoef’-effect

Na het schieten van de beelden volgde de nabewerking. Vonk: “Daarbij vroegen we ons samen met de architect af: welk effect kan je toepassen om het beeld nog geschikter te maken voor juist deze plek? De tunnel wordt met name door fietsers gebruikt. Als je door een landschap fietst, bekijk je je omgeving anders dan wanneer je wandelt. Je ogen zijn meer op de horizon gericht, dat deel is scherp, terwijl het deel dat lager zit wat meer vervaagt. Dat dynamische gevoel van fietsen door een landschap, wilden we graag versterken in het panoramabeeld. Dit hebben we uiteindelijk gerealiseerd door het beeld iets uit te rekken”.

Het eindresultaat is door omwonenden en gebruikers met veel enthousiasme ontvangen!

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West.

Project Tunnel Hofweg Leiden