Mooie plan

 

Fotokunst op gevels geeft Rotterdamse wijk karakter

Hoe zorg je er als architect nu voor dat een nieuwbouwwijk opvalt en tegelijkertijd past binnen de bestaande bebouwing? Die vraag hield het team van Joke Vos Architecten bezig. Het antwoord school in het toepassen van unieke kunstwerken aan de gevels van de 125 woningen in het project Het Mooie Plan in Rotterdam. Beeldend kunstenaar Arthur Kleinjan realiseerde hiervoor een serie fotografische werken. M2uur bv verzorgde de realisatie van digitaal ontwerp tot en met montage. Zo ontstond een zeer onderscheidend woningbouwproject als hommage aan de tuinstad.

Opdrachtgever:

Dura Vermeer Bouw, Rotterdam

Architect:

Joke Vos Architecten, Rotterdam

Ontwerper:

Arthur Kleinjan

Locatie:

Gevelbekleding woningen

Materialen:

6 mm exterieur Print-HPL

Afmeting:

Circa 700 m2

Jaar:

2009 – 2010

Tuinstad

De 125 woningen uit het Mooie Plan zijn gelegen in de Rotterdamse wijk Lombardijen. De wijk is een goed voorbeeld van de typerende naoorlogse tuinstad. Rijtjeshuizen op relatief bescheiden, asymmetrische percelen maken een parkachtig stedenbouwkundig ontwerp mogelijk. Die leidende principes maakte Joke Vos Architecten zich eigen bij het ontwerp voor de nieuwste uitbreiding van Lombardijen. Met geïntegreerde gevelkunst wordt de beleving van een parkstad verder versterkt.

Reflecties

In Arthur Kleinjan werd een gerenommeerd beeldend kunstenaar aangetrokken om de ontwerpvisie van de architect te vatten in fotografische beelden. Kleinjan realiseerde een omvangrijke serie werken met reflecties van de natuur uit de nabije omgeving in het water. De werken weerspiegelen de luchten, het water, de bomen en de elementen. Ze vormen als het ware een ode aan de groene omgeving. Vanwege de uitvergroting en de beweging in het water ontstaat een extra gelaagdheid in het werk dat je als bewoner en bezoeker blijft intrigeren.

Positionering

Na beeldselectie volgde een proces waarin de beelden gepositioneerd werden op de gevels. Elke woning in het Mooie Plan heeft tenminste één ontwerp. Maar veel woningen bevatten meerdere werken of delen van werken. Elk blok kreeg zijn eigen kleurenpallet en thematiek. In dit stadium raakte M2uur bv nauw betrokken bij het project. Wij kregen opdracht om de realisatie van positioneringsvoorstel tot montage voor ons rekening te nemen.

Opmaak

De eerste stap in het realisatietraject was het digitaal verdelen en opmaken van de beelden. Uitgangspunt hierin zijn altijd de maximale formaten van de drager, in dit geval HPL-platen. Enerzijds wil je het aantal delen waaruit een ontwerp bestaat zo laag mogelijk houden. Anderzijds wil je het percentage uitval van materiaal uit kostenoogpunt zo laag mogelijk houden. In totaal zijn er ruim 200 platen Print-HPL opgemaakt met daarop circa 450 ontwerpdeel. Elk deel is voorzien van een overvul rondom en een codering ten behoeve van de montage.

Testen

Parrallel aan het opmaakproces is er een serie proeven gedraaid. De productie van Print-HPL is een deels ambachtelijk proces. De toplaag van exterieure platen geeft een verkleuring aan de onderliggende afbeelding. Deze verkleuring probeer je in deze fase op te vangen door ze te corrigeren in het kleurprofiel van de opgemaakte bestanden. Zeker bij een omvangrijk project waarin een juiste kleurstelling van groot belang is, is het zaak dit zorgvuldig te doorlopen. Na goedkeuring van architect Joke Vos en maker Arthur Kleinjan is de productie gestart.

Montage

De platen zijn op de bouw verwerkt en gemonteerd. Zodoende konden terplekke afwijkingen in de maatvoeringen, die tijdens de bouw ontstonden, zo veel mogelijk worden opgevangen. De ontwerpen zijn aangebracht in vlakken tussen raamwerken, deuren en metselwerk. Na inmeten en het pasklaar zagen van de panelen zijn ter plekke houten stijl- en regelwerken aangebracht. De panelen zijn hierop blind bevestigd met tape en kit. Bij eventueel onderhoud of schade kunnen panelen eenvoudig worden verwijderd en opnieuw gemonteerd.

Versterking

Het eindresultaat is prachtig. De symbiose tussen kunst, architectuur en stedenbouwkundig ontwerp versterkt elkaar. Nieuw en toch naadloos passend in tuinstad Lombardijen is het Mooie Plan een prettige plek om te wonen, te spelen en te leven. De prints aan de gevel zorgen voor herkenning en een smoel. Iedere woning in het Mooie Plan is daardoor uniek. De toegevoegde waarde van geïntegreerde kunst is in dit project zeer tastbaar.

Project Mooie Plan